ਸਕੱਤਰੇਤ

ਟੇਬਲ: ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ
ਨਾਮ ਈ-ਮੇਲ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਦਫਤਰੀ ਪਤਾ
ਦਫਤਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੋਬਾਈਲ
ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਕੇ. ਸੰਧੂ, ਆਈਏਐਸ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ psss[at]punjab[dot]gov[dot]in 0172-2741237 0172-2724466 98760-09647 210/2, ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਿਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-2, ਸੈਕਟਰ 9, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਆਈਏਐਸ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ --- 0172-2748686 --- 98555-60511 29/3, ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਿਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1, ਸੈਕਟਰ 1, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ, ਪੀਸੀਐਸ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ --- 0172-2742722 0172-4632786 95010-00786 727, ਦੂਜੀ ਮੰਜਿਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਿਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-2, ਸੈਕਟਰ 9, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

 


ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ: 08 ਜੂਨ 2018, 7:04 am

© 2017 ਸ.ਸੁ.ਵਿ., ਸਭ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ ।

ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਮਿਤੀ ਅੰਤ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਸ.ਸੁ.ਵਿ.

ਵਿਉਂਤ ਅਤੇ ਤਿਆਰਕਰਤਾ: 

ਸੀ-ਡੈਕ ਮੁਹਾਲੀ